Tag - رشته های مموریال کانادا

دانشگاه مموریال کانادا

دانشگاه مموریال کانادا

دانشگاه مموریال کانادا در ایالت نیوفاندلند می باشد و تنها دانشگاه در این ایالت است و دانشگاهی دولتی است که دارای چند پردیس در نقاط مختلف منطقه می باشد.