Tag - جشنواره بین المللی فیلم تورنتو

جشنواره فیلم تورنتو کانادا

جشنواره فيلم تورنتو

این مقاله شرح کلی ای از جشنواره بین المللی فیلم تورنتو TIFF که اعتبار بسیار زیادی در جهان دارد می باشد و در انتها به عزیزانی که قصد گرفتن ویزای توریستی کانادا و شرکت در جشنواره فیلم تورنتو را دارند کمک میکنند.