برنامه کارآفرینی استان منیتوبا بازگشایی شد

برنامه کارآفرینی استان منیتوبا بازگشایی شد

هرچند که طبق اعلام قبلی اعطای اقامت دايم به محض ورود از برنامه حذف شده است اما برنامه جدید رنگ و روی کاربردی تر به خود گرفته. مراحل کار به صورت ساده به شرح زیر خواهد بود.
مرحله اول: سنجش شخصی

تکمیل فرم اطلاعات و امتیازات شخصی (فرمی بسیار نزدیک به برنامه قبلی)

مرحله دوم: سفر اکتشافی

سفر به منیتوبا و تحقیق درباره بیزنسی که متقاضی به دنبال ایجاد آن است و شرکت در کلاس های آموزشی استان

مرحله سوم: ارسال مدارک اولیه

متقاضی باید فرم سنجش شخصی و ایده تجاری خود برای دولت ارسال کند

مرحله چهارم: ارسال کامل مدارک

در صورت دریافت ایمیل از استان که مبنی بر پذیرش اولیه شرایط است متقاضی اینبار باید طبق راهنمای موجود در ایمیل مدارک خود را تکمیل و ارسال کند

مرحله پنجم: بررسی مدارک

دولت در این مرحله به بررسی مدارک متقاضی می پردازد و در صورت نیاز متقاضی را دعوت به مصاحبه می کند. در صورت پذیرفته شدن پرونده با عقد قرارادادی بین متقاضی و دولت منیتوبا این استان تایید خود را برای دریافت اجازه کار متقاضی صادر می کند.

مرحله ششم: راه اندازی بیزنس

در این مرحله متقاضی با داشتن اجازه کار شروع به راه اندازی کسب و کاری مورد توافق با دولت میکند

مرحله هفتم: تایید کسب و کار از جانب دولت استان

در نهایت و پس از راه اندازی کسب و کار مورد نظر و اجرایی شدن تمام شروط دولت استان. متقاضی می توانند تاییدیه استان را دریافت و برای گرفتن اقامت دایم کانادا اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *