Tag - میشیگان برای زندگی

میشیگان برای زندگی

شرایط ایالت میشیگان برای زندگی

ایالت میشیگان برای زندگی برای آشنایی با شهرهای آمریکا، شرایط میشیگان برای زندگی را بررسی خواهیم کرد. میشیگان برای زندگی ایالت میشیگان ایالتی است در ایالت‌های غرب میانه آمریکا. مرکز آن لنسینگ و بزرگ‌ترین شهر آن دیترویت است. میشیگان واقع در منطقه دریاچه‌های بزرگ غرب میانه ایالات متحده است. جمعیت جمعیت میشیگان ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است. شهر لنسینگ ۱۱۴ هزار نفر و دیترویت ۷۰۶ هزار نفر جمعیت دارد. جغرافیا این ایالت از دو شبه جزیره تشکیل شده که میشیگان پایین و [...]