Tag - مکان های توریستی ونکوور

کوه گروس ونکوور کانادا

کوه گروس

کوه گروس منطقه توریستی و گردشگری سرزمین عجایب و مناطق ناهموار کوه گروس  کوه گروس ونکوور سرزمین عجایب و مناطق ناهموار کوه گروس یکی از بزرگترین بلندی های شهر ونکوور است. نقشه کوه گروس این سرزمین در سال ۱۸۹۴ بعد از طی کردن یک تور پیاده روی توسط گروهی در دامنه ی این کوه و دیدن پرنده ای شکاری به نام blue grouse در مسیر خود تصمیم به نام گزاری این کوه به کوه گروس کردند. blue grouse _ در فاصله ی [...]