Tag - مدارک لازم برای ویزای کانادا

مدارک لازم ویزای کانادا

مدارک لازم برای ویزای کانادا(قسمت دوم)

مدارک لازم ویزای کانادا مدارک لازم ویزای کانادا به دلیل اینکه امروزه تب وتاب سفر به کانادا، گرفتن ویزای کانادا، مهاجرت به کانادا و... موجش فراگیر شده، ممکن است مورد بحث همه باشد لذا ما درادامه به شرح مدارک لازم برای ویزای کانادا قسمت دوم پرداخته ایم. مدارک لازم ویزای کانادا مدارک لازم ویزای کانادا برای تجار: ترجمه کارت بازرگانی،گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه لیست پرداخت بیمه مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت و قراردادهای پیمانکاری [...]

مدارک لازم ویزای کانادا

مدارک لازم برای ویزای کانادا

مدارک لازم ویزای کانادا مدارک لازم ویزای کانادا به دلیل اینکه امروزه تب وتاب سفر به کانادا، گرفتن ویزای کانادا، مهاجرت به کانادا و... موجش فراگیر شده، مورد بحث همه باشد و حتما یک نفر در خانواده شما صحبت از موضوع ویزا و مهاجرت کانادا به میان آورده است. فرقی هم نمی کند که قصدتان از این سفر چه باشد و یا اینکه می خواهید تنها یا به همراه خانواده بروید. شرایط اخذ ویزای کانادا نسبتا سخت و پیچیده است [...]