Tag - درباره دانشگاه های کانادا

دانشگاه انتاریو کانادا

دانشگاه انتاریو کانادا

دانشگاه تکنولوژی انتاریو یا همان موسسه فناوری و تکنولوژی انتاریو بعنوان یک دانشگاه پژوهشی دولتی معروف است و یکی از جدیدترین دانشگاه های کانادا است.

دانشگاه مک مستر کانادا

دانشگاه مک مستر کانادا

هدف دانشگاه مک مستر کانادا کشف، ایجاد ارتباط و حفاظت از اطلاعات و دانش میباشد و متعهد است به خلاقیت، نوآوری و برتری در زمینه های تدریس، تحقیق و پژوهش برسد

دانشگاه مک گیل کانادا

دانشگاه مک گیل کانادا

دانشگاه مک گیل کانادا یکی از دانشگاه های آکادمیک تحقیقاتی عمومی در شهر مونترال است. که در میان دانشگاه های تحقیقاتی کانادا، چند سالی است که رتبه اول را دارد