Tag - دایناسور

پارک دایناسور کانادا

پارک دایناسور کانادا -Dinosaur Provincial Park

در پارک دایناسور کانادا مهم ترین و بیشترین فسیل های مرتبط با دایناسورها در این مکان کشف شده است این منطقه به عنوان یکی از میراث جهانی یونیسکو شناخته می شود.