Tag - تفاوت ویزا و گذرنامه

تفاوت ویزا پاسپورت

تفاوت ویزا و پاسپورت

تفاوت ویزا پاسپورت بسیاری اوقات برخی افرادی مفاهیم گذرنامه و پاسپورت ویزا را از هم تمایز نمی دهند و نمی دانند که تفاوت ویزا  پاسپورت در چیست. پاسپورت یا گذرنامه پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت‌ آن کشور برای شهروندانش صادر می‌شود. با پاسپورت، دولت مربوطه از دیگر دولت‌ها اجازه می‌خواهد تا به شهروندان مربوطه اجازه گذر از و یا ورود به خاک آن کشورها رابدهند. در واقع پاسپورت یا گذرنامه یک سندی است که از طریق [...]