Tag - ایالت آریزونا

ایالت آریزونا آمریکا

معرفی ایالت آریزونا آمریکا

معرفی ایالت آریزونا آمریکا این مطلب در مورد معرفی ایالت آریزونا آمریکا برای آشنایی بیشتر شما با این ایالت فوق العاده است. ایالت آریزونا آمریکا آریزونا آریزونا یکی از ایالت‌های آمریکا است که در منطقه جنوب غرب آمریکا قرار دارد. این ایالت بخشی از منطقه غرب آمریکا و منطقه کوهستانی آمریکا نیز محسوب می‌شود. آریزونا ششمین ایالت بزرگ و شانزدهمین ایالت پرجمعیت آمریکاست. شهر فینیکس پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر آریزونا می‌باشد. جغرافیا و آب و هوا آریزونا چهل و هشتمین ایالت و آخرین بخش از [...]