Tag - اخبار کانادا

خبر امروز : دعوت کانادا از 2000 نامزد اکسپرس اینتری و …

دعوت کانادا از 2000 نامزد اکسپرس اینتری کانادا از 2000 نامزد اکسپرس اینتری برای درخواست اقامت دائم در تاریخ 14 سپتامبر دعوت کرد.(IRCC) از نامزدهای (CEC) با نمره حداقل 462 دعوت کرد. داوطلبان دعوت شده اکنون 60 روز فرصت دارند تا برای اقامت دائم درخواست دهند. تقاضای زیاد 9 شغل مانیتوبا که به دلیل COVID-19 9 شغل مانیتوبا که به دلیل COVID-19 تقاضا دارنداین بیماری همه گیر باعث شده است که مشاغل خاص مانیتوبا بیش از دیگران مورد تقاضا باشند.موارد زیر 9 [...]