Tag - اخبار روز کانادا

خبر امروز : صادر کردن دعوتنامه برای والدین شهروندان کانادایی و مشاغل مورد نیاز در ایالت نوا اسکوشیا و…

طی دو هفته آینده IRCC برای شهروندان کانادایی و ساکنان دائمی که به دنبال حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود هستند 30،000 دعوتنامه صادر می کند. در مجموع 30،000 شهروند کانادایی و مقیم دائم دعوت خواهند شد تا از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت کنند و اسپانسر آنها شوند. سازمان مهاجرت ، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) طی دو هفته آینده ، از امروز تا 7 اکتبر ، دعوتنامه ها را صادر می کند. اسپانسرهای دعوت [...]