Tag - کار در کانادا

کار در کانادا

شرایط کار در کشور کانادا(قسمت دوم)

شرایط کار در کشور کانادا کار در کانادا اجازه کار در کانادا (ادامه) این مجوز کار حتی اگر فرد متقاضی شرایط کار در کشور کانادا پیشنهاد کاری نداشته باشد برای افرادالزامی می باشد. بر اساس قوانین کانادا افراد دارای  این مجوز می توانند به صورت قانونی در این کشور مشغول به کار شوند. البته این مجوز کار در بازه زمانی خاص و همچنین برای مشاغل خاص یا شرکت یا کارفرمای خاصی صادر می شود همچنین این مجوز کار بر اساس ارزیابی نیاز بازار کارکانادا [...]

کار در کانادا

شرایط کار در کشور کانادا

شرایط کار در کشور کانادا کانادا هرساله، 250،000 نفر به عنوان مهاجر دائم که اغلب برای کار در کانادا می باشد، می پذیرد. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند، با توجه به نیاز روزافزون بازار کار کشور، بدلیل رشد میزان سالمندان و کم بودن نرخ زاد و ولد،طی دهه های آینده، کشور به تعداد بسیار بیشتری، حتی تا سه تا 4 برابر رقم فوق نیازمندخواهد شد. در نمودار زیر، نسبت تعداد افراد کاری کانادا در مقابل تعداد سالمندان ، در [...]