Tag - مونترال کانادا

دریاچه های مونترال

دریاچه های مونترال

شهر مونترال در جنوب استان کبک قرار گرفته است. در اطراف این شهر دریاچه های متعددی وجود دارد که بسیار زیبا میباشد و هر ساله بازدید کنندگان زیادی دارد.در ادامه ما قصد داریم تعدادی از دریاچه های مونترال را به شما معرفی کنیم

Montreal Lakes

دریاچه های مونترال

شهر مونترال در جنوب استان کبک قرار گرفته است. در اطراف این شهر دریاچه های متعددی وجود دارد که بسیار زیبا میباشد و هر ساله بازدید کنندگان زیادی دارد.در ادامه ما قصد داریم تعدادی از دریاچه های مونترال را به شما معرفی کنیم

رستوران های مونترال

رستوران های مونترال

مونترال از جمله شهرهای فرانسوی زبان کشور کانادا به حساب می اید، که ما قصد داریم بهترین رستوران های مونترال را در ادامه معرفی کنیم .

ایرانیان مقیم کانادا

ایرانیان مقیم کانادا

ایرانیان مقیم کانادا در تعدادی از شهرها این کشور بیشتر از شهر های دیگر زندگی میکنند که در این مطلب ما قصد داریم تعدادی از بهترین شهرهای کانادا برای زندگی ایرانیان به شما معرفی کنیم .