Tag - اقامت گرجستان از طریق تحصیل

اقامت تحصیلی گرجستان

اقامت تحصیلی گرجستان 2018

اقامت گرجستان از طریق تحصیل افرادی که قصد ادامه تحصیل در گرجستان را دارندمی توانند اقامت تحصیلی گرجستان را طبق قوانین جاری کشور کسب کنند.این عمل جزء یکی از راه های اخذ اقامت کشورگرجستان می باشد. اقامت تحصیلی شامل کارت اقامت گرجستان است که به صورت یکساله صادر می شود و در صورت ادامه تحصیل فرد متقاضی تمدید خواهد شد. اقامت تحصیلی گرجستان گرجستان به متقاضیانی که قصد تحصیل دارند ویزا می­دهد. دانشجویان خارجی در دانشگاه گرجستان اولویت اصلی سیاست­ های آموزشی [...]