ویزای تحصیلی

برای تحصیل در کانادا باید اجازه تحصیل ( STUDY PRMIT) یا همان ویزای تحصیلی کانادا داشته باشید.

دورهای آموزشی یا تحصیلی کمتر ازشش ماه نیاز به ویزا تحصیلی ندارد ولی بهتراست ویزای تحصیلی گرفته شود تا اگردوره تان  طولانی شود یا تصمیم داشته باشید در دوره جدیدی ثبت نام کنید برای درخواست ویزای تحصیلی  نیازی به خروج از کانادا نداشته باشید .

اگرویزای تحصیلی داشته باشید یا نزدیک به پایان اعتبارآن باشد درداخل کانادا تمدید نمایید.

انواع ویزای تحصیلی کانادا

دونوع ویزای تحصیلی درکانادا وجود دارد :

1 – ویزای دانش آموزی

2 – ویزای دانشجویی

ویزای دانش آموزی

افرادی که زیرسن قانونی(زیر18 سال دربرخی استانها 19سال) برای تحصیل نیاز به همراهی پدر،مادر یا سرپرست قانونی خواهند داشت.

پدر،مادر یا سرپرست قانونی باید ثابت کنند که از عهده هزینه های تحصیل و محل سکونت دانش آموزبرمی آیند .

مساله مهم دیگرداشتن نامه پذیرش از موسسات آمزشی معتبرکانادا است .

ویزای دانشجویی

برای تحصیل در کانادا درهرمقطعی ( کارشناسی،کارشناسی ارشد و بالاتر) باید نامه پذیرش از یکی از موسسات معتبرکانادا (DLI) را داشته باشید و بدون نامه پذیرش ، دریافت ویزای تحصیلی امکان پذیر نمیباشد.

مدارک لازم برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا

1- جمع آوری مدارک

نامه ی پذیرشاز یکی از موسسات معتبر کانادا

نامه ی CAQ  برای درخواست کنندگان تحصیل در کبک

برنامه ی تحصیلی (STUDY PLAN)

ترجمه آخرین مدرک تحصیلی

 ترجمه ریزنمرات آخرین مقطع تحصیلی

 فرمهای تکمیل شده درخواست ویزا

نامه تمکن مالی 4ماه اخیر 

اسکن صفحه اول جدیدترین پاسپورتوصفحاتی که مهر ویزا خورده اند

اسکن اصل شناسنامه به همراه ترجمه

اسکن اصل شناسنامه به همراه ترجمه برای همراهان در صورت تاهل

دو قطعه عکس 3/5 4/5

سند و مدارک مربوط به دارایی های شخصی

نامه ی سابقه و بیمه کاری

فیش واریزی شهریه

2- پرکردن فرم ها

فرم درخواست ویزای تحصیلی

فرم اطلاعات خانواده

فرم تعیین سرپرست برای متقاضی زیرسن قانونی

فرم اسکجل وانسفارت کانادا

3- پرداخت هزینه ها

این هزینه ها شامل هزینه درخواست و در صورت نیاز هزینه بایومتریکس است . پرداختها به صورت اینترنتی و از طریق حساب کاربری خود باید هزینه ها را پرداخت کنند و از رسید آن پرینت بگیرید. یک نسخه راضمیمه پرونده و یک نسخه از آن را  برای خود نگه دارید.

4- فرم ها و مدارک

 در صورت درخواست به صورت کاغذی ،همهمدارک و فرم ها را یک جا تحویل میدهید.


برای دریافت مشاورهٔ رایگان، فرم های موجود در سایت را تکمیل نمایید یا با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.


نوشته شده توسط : سایت کارپردازان عرصه اسکان